Sayılarla Fakültemiz

BÖLÜMÜ

PROFESÖR

DOÇENT

DR.ÖĞR.ÜYESİ.

ÖĞR.GÖR.

ÖĞR.GÖR

(UYGULAMALI)

ARŞ.GÖR.

KADIN

ERKEK

TOPLAM

BİLGİSAYAR VE Ö.T.E.BÖL

1

2

2

4

 

2

6

5

11

Bilgisayar Ve Ö.T.E.Anabilim Dalı

1

2

2

4

 

2

6

5

11

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

6

9

4

1

 

2

14

8

22

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

 

1

 

 

 

 

 

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

 

2

1

 

 

 

2

1

3

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

1

4

3

 

 

 

2

6

8

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

5

2

 

1

 

2

10

 

10

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2

7

3

10

1

4

18

9

27

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

1

4

2

8

1

1

10

7

17

Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı

1

3

1

2

 

3

8

2

10

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

16

10

6

3

 

11

28

18

46

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

1

 

 

 

 

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

4

1

1

 

 

4

4

6

10

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

5

1

 

2

 

1

5

4

9

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

2

3

 

 

 

1

5

1

6

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

6

4

4

1

 

5

14

6

20

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

2

3

1

 

 

2+2=4

7

3

10

Özel Yetenekliler Eğt.A.B.Dalı

1

 

 

 

 

2

1

2

3

Zihin Engelliler Eğt.Böl.

1

2

1

 

 

 

4

1

5

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

3

2

10

1

 

2

11

7

18

Okul Öncesi Eğitimi An.Dalı

1

 

4

1

 

1

6

1

7

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

2

2

6

 

 

1

5

6

11

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

7

12

5

2

 

7

9

24

33

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

1

2

 

 

 

1

2

2

4

Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.Dalı

2

4

1

 

 

2

3

6

9

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

1

3

1

1

 

1

1

7

8

Türk Dili ve Edebi.Eğt.A.B.D.

1

1

 

 

 

1

1

2

3

Türkçe Eğt.A.B.Dalı

1

2

3

1

 

2

2

7

9

YABANCI DİLLER EĞTİMİ BÖLÜMÜ

3

3

10

4

 

4

19

5

24

Alman Dili Eğitimi A.B.Dalı

1

 

2

2

 

2

4

3

7

Fransız Dili Eğitimi A.B.Dalı

1

 

2

1

 

1

5

5

İngiliz Dili Eğitimi A.B.Dalı

1

3

6

1

 

1

10

2

12

DEKANLIK (KÜTÜPHANE)

 

 

 

 

2

 

1

1

2

GENEL TOPLAM

40

48

41

25

3

36

113

80

193

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast