Lisans Programı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1968 yılında İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsünde Resim-İş Bölümü olarak kurulmuştur. Enstitü 1978de İzmir (Buca) Yüksek Öğretmen Okuluna, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Buca Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür. Bölüm, 1998 yılına kadar faaliyetlerini Resim-İş Bölümü olarak sürdürmüş, 1998 yılında fakültenin yeniden yapılanması sonucunda Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne Anabilim Dalı olarak bağlanmıştır.

Kazanılan Derece

Resim-İş Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ulusal Öğrenci Seçme Sınavından belirlenmiş olan minimum puan ve 3 seviyeli çizim, yaratıcılık ve imgelem eleme sınavında ilk altmışa girmek.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Eğitimi Binasında hizmet vermekte olup; gerekli donanımlara sahip 7 resim, 3 özgün baskı, 3 grafik tasarım, 2 heykel, 1 desen, 1 taş baskı, 1 serigrafi, 1 fotoğraf projesi atölyesine; 1 sanat tarihi, 1 sanat eğitimi laboratuarına; 2 sanat galerisine; 1 arşive; 1 çok amaçlı salona; 1 dersliğe ve anabilim dalı başkanlığına ait 1 toplantı ve başkanlık odası ile bir sekreterlik ofisine sahiptir.

Temel Program Kazanımları

1 Atatürkçü ve Cumhuriyet’in değerlerine bağlıdır
2 B1 seviyesinde yabancı dil bilgisine sahiptir
3 Geniş bir sanat tarihi bilgisine sahiptir
4 İlkeleri vardır ve bunu disiplinler arası bir biçimde aktarabilir
5 Bir sanat eserinin yaratılma süreçlerini bilir, sanat eserlerini inceleyebilir ve eleştirisini yapabilir
6 Tasarım ilke ve elemanlarını, iki ve üç boyutlu biçimlendirme, sanat teknolojileri ve sanat eseri yaratma bilgisine sahiptir
7 Görsel algılama prensiplerini bilir
8 Ulusal ve uluslararası bilgi, görgü ve kültürel değerlerin farkındadır
9 Güncel sanat bilgilerine sahiptir
10 Çocuk resmindeki gelişim evreleri ile çocuk ve ergen ruh sağlığını bilir
11 Ölçme ve Değerlendirme bilgisine sahiptir
12 Estetik bilgisine sahiptir
13 Bilimsel araştırma yöntemleri bilgisine sahiptir
14 Renk bilgi ve teorilerini bilir
15 İlk ve orta öğretim yasa ve mevzuatını bilir
16 Okuyan, düşünen ve sanat eğitimcisi kimliğini taşıyan çağdaş, duyarlı bireyler yetiştirir
17 Öğrendiği bilgileri öğrencilere aktarabilir
18 Sanatsal deneyimlerini sözsel ve yazılı olarak ifade edebilir
19 Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapabilir
20 Dersin gerektirdiği materyalleri geliştirir ve kullanabilir

Mezunların İstihdam Profilleri

Resim-İş Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve kurslarda öğretmenlik; sanat galerisi, müze, kütüphane gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Özel ya da devlete bağlı grafik ve reklam ajansları ile baskı üzerine çalışan matbaa ve fabrikalarda; gazete, dergi, yayın ya da yapım şirketi ve televizyon gibi medyalarda tasarımcı ya da operatör olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ – Program Yeterlilikleri İlişkisi

Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 38 zorunlu ve 26 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 160/80 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 EGİ 1039 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 RSÖ 1013 DESEN I ZORUNLU 2 2 0 3
G 4 RSÖ 1015 PERSPEKTİF ZORUNLU 1 2 0 2
G 5 RSÖ 1017 TEMEL TASARIM I ZORUNLU 4 4 0 6
G 6 TRÖ 1011 TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 YDA 1003 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 YDF 1003 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 9 YDİ 1003 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 2
TOPLAM: 30
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSA 1019 SEÇMELİ IV (ARTİSTİK ANATOMİ) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 2 RSD 1013 SEÇMELİ I (DESEN I) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 3 RSF 1015 SEÇMELİ II (FORM VE İNŞA I ) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 4 RSG 1019 SEÇMELİ IV ( GÖRSEL ALGILAMA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 RSL 1015 SEÇMELİ II (LAVİ ) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 6 RSS 1017 SEÇMELİ III (SANAT İZLEYİCİLİĞİ I ) SEÇMELİ 1 2 0 2
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 RPD 1024 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 RSÖ 1014 DESEN II ZORUNLU 2 2 0 3
B 4 RSÖ 1016 SANAT TARİHİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 RSÖ 1018 TEMEL TASARIM II ZORUNLU 4 4 0 6
B 6 TRÖ 1012 TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 YDA 1002 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 YDF 1002 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 YDİ 1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 1
TOPLAM: 30
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSD 1012 SEÇMELİ I (DESEN II ) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 2 RSE 1018 SEÇMELİ IV (ERKEN DÖNEM TÜRK KÜLTÜRÜ, MİTOLOJİSİ VE SANATI) SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 RSF 1014 SEÇMELİ II (FORM VE İNŞA II ) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 4 RSM 1018 SEÇMELİ IV (MİTOLOJİ) SEÇMELİ 1 0 0 1
B 5 RSR 1018 SEÇMELİ IV (RENK KURAMLARI ) SEÇMELİ 1 0 0 1
B 6 RSS 1016 SEÇMELİ III (SANAT İZLEYİCİLİĞİ II ) SEÇMELİ 1 2 0 2
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 2001 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 EPÖ 2019 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 RSÖ 2009 SANAT ATÖLYESİ I ZORUNLU 4 6 0 7
G 4 RSÖ 2015 BATI SANATI TARİHİ I ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 RSÖ 2017 YAZI ZORUNLU 1 2 0 2
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 10
TOPLAM: 30
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSB 2007 SEÇMELİ II (BASKI RESİM TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 RSD 2005 SEÇMELİ V (DESEN III) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 3 RSG 2007 SEÇMELİ II (GRAFİK TASARIM TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 RSG 2011 SEÇMELİ IV (GRAFİK TASARIM İLKE VE ELEMANLARI I ) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 5 RSH 2007 SEÇMELİ II (HEYKEL TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 RSH 2011 SEÇMELİ IV (HEYKEL VE ÇEVRE) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 7 RSİ 2009 SEÇMELİ IIII (İKONOGRAFİ) SEÇMELİ 1 0 0 1
G 8 RSM 2011 SEÇMELİ IV (MODELAJ) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 9 RSS 2011 SEÇMELİ IV (SERİGRAFİ I ) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 10 RST 2011 SEÇMELİ IV (TİPOGRAFİ VE SAYFA DÜZENİ I ) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 11 RSY 2009 SEÇMELİ III (MESLEKİ YABANCI DİL I ) SEÇMELİ 1 0 0 1
G 12 SEG 2001 SEÇMELİ I (ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 13 SEG 2003 SEÇMEL I (İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM) SEÇMELİ 2 0 0 3
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 2002 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 RSÖ 2012 ÖĞRETİM TEKNOL. VE MATERYAL TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 3
B 3 RSÖ 2014 SANAT ATÖLYESİ II ZORUNLU 4 6 0 7
B 4 RSÖ 2016 ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 RSÖ 2018 BATI SANATI TARİHİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 10
TOPLAM: 30
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSA 2008 SEÇMELİ II (ALÇI KALIP TEKNİĞİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 RSB 2008 SEÇMELİ II (BASKI RESİM TEKNOLOJİSİ ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 RSÇ 2012 SEÇMELİ IV (ÇAĞDAŞ TÜRK HEYKELİ) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 4 RSD 2006 SEÇMELİ I (DESEN IV ) SEÇMELİ 1 2 0 3
B 5 RSG 2008 SEÇMELİ II (GRAFİK TASARIM TEKNOLOJİSİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 RSG 2010 SEÇMELİ III (GRAFİK TASARIM İLKE VE ELEMANLARI II ) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 7 RSR 2008 SEÇMELİ II ( RESİM TEKNİKLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 RSS 2010 SEÇMELİ III (SERİGRAFİ II ) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 9 RST 2010 SEÇMELİ III (TİPOGRAFİ VE SAYFA DÜZENİ II ) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 10 RSY 2012 SEÇMELİ IV (MESLEKİ YABANCI DİL II ) SEÇMELİ 1 0 0 2
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EYD 3005 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 RSÖ 3013 SANAT ATÖLYESİ III ZORUNLU 4 6 0 7
G 3 RSÖ 3015 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 3
G 4 RSÖ 3017 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 6
G 5 RSÖ 3019 TÜRK SANAT TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 8
TOPLAM: 30
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSA 3011 SEÇMELİ II (AĞAÇ HEYKELİ TEKNİKLERİ) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 2 RSÇ 3013 SEÇMELİ III (ÇAĞDAŞ BASKI TEKNİKLERİ ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 RSD 3009 SEÇMELİ I (DESEN V ) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 4 RSD 3015 SEÇMELİ IV (DİJİTAL İLLÜSTRASYON I) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 5 RSE 3015 SEÇMELİ IV (EKSLİBRİS I) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 6 RSF 3013 SEÇMELİ III (FOTOĞRAF) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 7 RSH 3011 SEÇMELİ II (HAREKETLİ MEDYA GRAFİĞİ I ) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 8 RSH 3015 SEÇMELİ IV (SERAMİK HEYKEL I) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 9 RSL 3011 SEÇMELİ II (LİTOGRAFİ I ) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 10 RSR 3013 SEÇMELİ III (RESİM SANATINDA ANALİTİK ÇÖZÜMLEME ) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 11 RSS 3011 SEÇMELİ II (SULUBOYA RESİM I ) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 12 RSS 3015 SEÇMELİ IV (SANAT UYGULAMALARI) SEÇMELİ 1 2 0 2
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EPÖ 3014 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 EPÖ 3020 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 RSÖ 3012 ÇAĞDAŞ SANAT ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 RSÖ 3018 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 3
B 5 RSÖ 3020 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 2
B 6 RSÖ 3022 SANAT ATÖLYESİ IV ZORUNLU 4 6 0 7
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 8
TOPLAM: 30
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSÇ 3012 SEÇMELİ III (ÇAĞDAŞ SANAT VE YORUMU) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 2 RSD 3008 SEÇMELİ I (DESEN VI) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 3 RSD 3014 SEÇMELİ IV (DİJİTAL İLLÜSTRASYON II) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 4 RSE 3012 SEÇMELİ III (EKLİBRİS II) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 5 RSF 3014 SEÇMELİ IV (FRESKO DUVAR RESMİ) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 6 RSH 3010 SEÇMELİ II (ÇAĞDAŞ HEYKEL) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 RSL 3010 SEÇMELİ II (LİTOGRAFİ II) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 8 RSM 3010 SEÇMELİ II (HAREKETLİ MEDYA GRAFİĞİ II) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 9 RSS 3010 SEÇMELİ II (SULUBOYA RESİM II) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 10 RSS 3014 SEÇMELİ IV (SERAMİK HEYKEL II) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 11 RST 3012 SEÇMELİ III (ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 12 RSÜ 3012 SEÇMELİ III (ÜÇ BOYUTLU SERGİLEME GRAFİĞİ) SEÇMELİ 1 2 0 2
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEB 4013 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 RPD 4021 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 RSÖ 4009 SANAT ATÖLYESİ V ZORUNLU 4 6 0 7
G 4 RSÖ 4011 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 5
G 5 RSÖ 4017 MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI ZORUNLU 2 2 0 3
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 8
TOPLAM: 30
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSA 4009 SEÇMELİ III (AMBALAJ TASARIMI I) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 2 RSD 4001 SEÇMELİ I (DESEN VII) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 3 RSD 4009 SEÇMELİ III (DENEYSEL ÖZGÜN BASKI I) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 4 RSF 4007 SEÇMELİ II (TANITIM FOTOĞRAFÇILIĞI I) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 5 RSH 4009 SEÇMELİ III (METAL HEYKEL TEKNİĞİ) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 6 RSM 4007 SEÇMELİ II (HAREKETLİ MEDYA GRAFİĞİ III) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 7 RSM 4011 SEÇMELİ IV (SANATTA YENİ YÖNELİMLER) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 RSR 4011 SEÇMELİ IV (MARKA İMAJI YARATMA VE REKLAMCILIK) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 9 RST 4007 SEÇMELİ II (ETİKET TSARIMI VE BASKI ÇÖZÜMLERİ I) SEÇMELİ 1 2 0 2
G 10 RSW 4007 SEÇMELİ II (WEB TASARIMI I) SEÇMELİ 1 2 0 2
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4022 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 RSÖ 4012 SANAT FELSEFESİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 RSÖ 4016 SANAT ELEŞTİRİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 RSÖ 4018 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 7
B 5 RSÖ 4020 SANAT ATÖLYESİ VI ZORUNLU 4 6 0 7
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 8
TOPLAM: 30
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSA 4010 SEÇMELİ III (AMBALAJ TASARIMI II) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 2 RSD 4002 SEÇMELİ I (DESEN VIII) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 3 RSD 4010 SEÇMELİ III (DENEYSEL ÖZGÜN BASKI II) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 4 RSF 4008 SEÇMELİ II (TANITIM FOTOĞRAFÇILIĞI II) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 5 RSG 4012 SEÇMELİ IV (MASA ÜSTÜ YAYINCILIK) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 RSM 4008 SEÇMELİ II (HAREKETLİ MEDYA GRAFİĞİ IV) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 7 RSM 4010 SEÇMELİ III (MASKE VE KÜÇÜK HEYKEL) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 8 RSP 4010 SEÇMELİ III (PORTFOLYO TASARIMI) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 9 RSS 4012 SEÇMELİ IV (GÜNÜMÜZ SANATI) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 10 RST 4008 SEÇMELİ II (ETİKET TASARIMI VE BASKI ÇÖZÜMLERİ II) SEÇMELİ 1 2 0 2
B 11 RSW 4008 SEÇMELİ II (WEB TASARIMI II) SEÇMELİ 1 2 0 2

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.