Tarihçe

1987-1988 öğretim yılında iki yıllık Eğitim Yüksekokulu olarak açılmış, 1992-1993 öğretim yılında Sınıf Öğretmenliği dört yıllık lisans programı olarak öğretime devam etmiştir. 2006-2007 öğretim yılından itibaren yeniden yapılanma sürecinde yeni öğretim programları uygulanmaya başlanmıştır.