Hakkında

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, bireylerin kendilerini anlamasına, problemlerini çözebilmesine, gerçekçi kararlar alabilmesine, kapasitelerini en üst düzeyde geliştirebilmelerine, çevresiyle olan ilişkilerini sağlıklı ve dengeli bir şekilde yürütebilmelerine ve böylelikle bireylerin kendilerini gerçekleştirebilmelerine yardım etme sürecidir.

Anabilim Dalımızın Misyonu: Etik ilkeler doğrultusunda psikolojik danışma ve rehberlik alanında çağdaş, nitelikli, araştırma becerisine sahip, kendini yenileyen ve empati becerileri gelişmiş psikolojik danışmanlar yetiştirerek, bu psikolojik danışmanların çalıştıkları kurumlarda nitelikli bir hizmet sunmasına yardımcı olmak ve edindikleri bilgileri toplum yararına dönüştürmektir.

Anabilim Dalımızın Vizyonu: Nitelik ve nicelik olarak uluslararası standartlara uyumlu eğitim, araştırma ve danışma sürecinde çağdaş yönelimli, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimin gelişmesine katkıda bulunan, çocuk ve gençlerin ruh sağlığını korumayı sağlayacak psikolojik danışmanlar yetiştirmeye çalışan bir anabilim dalı olmaktır.

Değerlerimiz: Doğruluk, Dürüstlük, Adil olmak, Hoşgörülü olmak, Şeffaflık, Liderlik, İşbirliğine Açık olmak, Sorumluluk sahibi olmak, Etik Değerlere bağlılık, Yenilikçi ve yaratıcı olmak.

Alandan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak çalışabildikleri gibi Rehberlik araştırma Merkezleri””””nde, anaokullarında, özel eğitim merkezlerinde ve insan kaynakları alanında çalışabilmektedirler.

Anabilim dalımızda 2 profesör, 1 doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 2 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 8 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Örgün öğretim yapılan Anabilim Dalımızda 230 öğrenci öğrenim görmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Anabilim Dalı’nın öğrenci kontenjanı 60 kişidir.

Leave a Comment

12 − 1 =