Sayılarımız

Anabilim dalımızda 5 profesör, 2 doçent, 1 doktor öğretim görevlisi , 1 doktor araştırma görevlisi  ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Örgün öğretim süresi 4 yıl olup, Anabilim Dalımızda 325 öğrenci öğrenim görmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Anabilim Dalı’nın öğrenci kontenjanı 72 kişidir. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı itibariyle 1. sınıfta 87; 2. sınıfta 77; 3. sınıfta 81 ve 4. sınıfta 80 öğrencimiz öğrenimine devam etmektedir.