Değerlerimiz

Doğruluk, dürüstlük, adil olmak, hoşgörülü olmak, şeffaflık, liderlik, işbirliğine açık olmak, sorumluluk sahibi olmak, etik değerlere bağlılık, yenilikçi ve yaratıcı olmak.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, bireylerin kendilerini anlamasına, problemlerini çözebilmesine, gerçekçi kararlar alabilmesine, kapasitelerini en üst düzeyde geliştirebilmelerine, çevresiyle olan ilişkilerini sağlıklı ve dengeli bir şekilde yürütebilmelerine ve böylelikle bireylerin kendilerini gerçekleştirebilmelerine yardım etme sürecidir.

Alandan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak çalışabildikleri gibi Rehberlik araştırma Merkezlerinde, anaokullarında, özel eğitim merkezlerinde ve insan kaynakları alanında çalışabilmektedirler.