Hakkında

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulmuştur. 1983-1984 öğretim yılından beri Yabancı Diller Eğitimi Bölümü içinde faaliyetlerini sürdürmekte olan anabilim dalımız, kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulamaktadır. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Alman Dili Eğitimi programlarının eğitim dili Almanca ve Türkçedir. Programlar dil, kültür, edebiyat ve ağırlıklı olarak dil öğretimi alanlarını kapsamaktadır.
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalının amacı, öğrencilerine Almancanın öğretimi, dil edinimi, dil-kültür etkileşimi, edebiyat öğretimi, çeviri, dil becerileri, dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarına öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama, öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama, Almanca ders kitaplarının incelenmesi, bilgisayar destekli dil öğrenimi gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.