Vizyon ve Misyon

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretmen eğitimini ve bu alandaki araştırma ve öğretim etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunan Almanca öğretmenleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Ana Bilim Dalımızın misyonu, Alman dilinin eğitim ve öğretiminde etkin görev alabilecek, çağdaş yöntem ve görüşler ışığında Almanca öğretimine katkıda bulunabilecek, ileri düzeyde bilgi ve becerilerle donatılmış yenilikçi öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmektir.