Fakülte Yönetimi

DEKAN
Prof. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL

esra.bukova@deu.edu.tr 

 

DEKAN YARDIMCISI

Prof. Dr. Sibel YEŞİLDERE İMRE

sibel.yesildere@deu.edu.tr

 

DEKAN YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÖZGÜR

zekiye.ozgur@deu.edu.tr

 

 

FAKÜLTE SEKRETERİ

Meral YAKUT ÖZTÜRK

 

 

FAKÜLTE KURULU

    Görev Süresi
Fakülte Kurulu Başkanı Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL 24.09.2020 –  24.03.2023
Fak.Kur.Bölüm Bşk.Üye Prof. Dr. Rukiye GÜNSELİ YILDIRIM 06.01.2021 – 06.01.2024
Fak.Kur.Bölüm Bşk.Üye Prof.Dr. Diğdem Müge SİYEZ

09.04.2021 – 09.04.2024

Fak.Kur.Bölüm Bşk.Üye Prof.Dr. Ercan AKPINAR 22.04.2019 – 22.04.2022
Fak.Kur.Bölüm Bşk.Üye Prof.Dr. Raziye ÇAKICIOĞLU OBAN 02.09.2019 – 02.09.2022
Fak.Kur.Bölüm Bşk.Üye Prof.Dr. Kuthan KAHRAMANTÜRK 26.08.2019 – 26.08.2022
Fak.Kur.Bölüm Bşk.Üye Prof.Dr. Mustafa EROL 26.08.2019 – 26.08.2022
Fak.Kur.Bölüm Bşk.Üye Prof.Dr. S. Sunay YILDIRIM DOĞRU 14.09.2020 – 14.09.2023
Fak.Kur.Bölüm Bşk.Üye Prof.Dr. Şule Nergiz ŞAKİRZADE SARI 01.04.2019 – 30.01.2022
Fak.Kur.Prof.Üye Prof. Dr. Aslı UZ BAŞ 28.11.2019 – 28.11.2022
Fak.Kur.Prof.Üye Prof. Dr. Şenol ALPAT 28.11.2019 – 28.11.2022
Fak.Kur.Prof.Üye Prof. Dr. Sibel YEŞİLDERE İMRE 28.11.2019 – 28.11.2022
Fak.Kur.Doç.Üye    
Fak.Kur.Doç.Üye    
Fak.Kur.Dr.Öğr.Üyesi Üye Dr. Öğretim. Üyesi A. Murat ELLEZ 19.08.2020 – 19.08.2023
Raportör

Meral YAKUT ÖZTÜRK
Fakülte Sekreteri

 
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
    Görev Süresi
Fak. Yön. Kur. Başkanı Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL 24.09.2020 – 24.09.2023
Fak. Yön. Kur. Prof.Üye Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN 20.12.2019 – 20.12.2022
Fak. Yön. Kur. Prof.Üye Prof. Dr. Aslı UZ BAŞ 21.02.2020 – 21.02.2023
Fak. Yön. Kur. Prof.Üye Prof.Dr. Sibel YEŞİLDERE İMRE 25.11.2020 – 25.11.2023 
Fak. Yön. Kur. Doç.Üye Doç.Dr. İlyas YAZAR 20.08.2019 – 20.08.2022
Fak. Yön. Kur. Doç.Üye Doç.Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN 20.08.2019 – 20.08.2022
Fak. Yön. Kur. Dr.Öğr.Üyesi Üye Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÖZER 09.11.2018 – 09.11.2021
Raportör Meral YAKUT ÖZTÜRK
Fakülte Sekreteri
 

 

SENATO ÜYESİ
Prof. Dr. Diğdem Müge SİYEZ                  05.03.202021 – 05.03.2024

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast