Sayılarla Fakültemiz

AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

Personelin Cinsiyeti

Personel Sayısı

Kadın

109

Erkek

68

Toplam

177

ÖĞRENCİ SAYILARI

 
 

Öğrenci Sayıları 

   

Birimin Adı 

I. Öğretim 

II. Öğretim 

Toplam 

Genel Toplam 

 

Toplam

Toplam

Kız 

Erkek 

Fakülte

2062

3090

5152

13

25

38

3113

2075

5188

 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları 

Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı 

Birimin Adı 

I. Öğretim 

II. Öğretim 

I. ve 

II.Öğretim 

Toplamı

Yüzde* 

  

Top. 

Top. 

Sayı 

Fakülte

29

25

54

– 

– 

54

1,04

*Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı*100) 

Öğrenci Kontenjanları 
 

Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı 

 

Birimin Adı 

 

ÖSS 

Kontenjanı

ÖSS sonucu Yerleşen 

Boş Kalan 

Doluluk Oranı 

Fakülte

 

915

866

49

94,65

 

İDARİ PERSONEL SAYISI

Personelin Cinsiyeti

Personel Sayısı

Kadın

23

Erkek

25

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast