Kalite Birimi – Stratejik Amaçlarımız ve Hedeflerimiz


Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Stratejik Amaç-1

Buca Eğitim Fakültesi’nin eğitim-öğretim kalitesini öğretmen yetiştirme ve öğretmen eğitimi alanındaki uluslararası standartlara ulaştırmak

 

Hedef-1 2024 yılı sonuna kadar, öğretim elemanı ve öğrenci başına düşen derslik, laboratuvar, kütüphane… vb. çalışma ve öğrenme ortamlarının nitelik ve niceliğini aşamalı olarak ulusal ve uluslararası standartlara ulaştırmak

Hedef-2 Kampüsteki uygun alanları Buca Eğitim Fakültesi anabilim dallarının eğitim-öğretim ve araştırma ortamları olarak düzenlenmek.

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Stratejik Amaç-2

Öğretmen eğitimi alanında faaliyet gösteren lider konumundaki Türk ve Dünya üniversiteleriyle işbirliklerine girerek, öğretmen yetiştirmeye yönelik eğitim ve araştırma projelerinde nicelik ve nitelik olarak uluslararası standartları yakalamak  

Hedef-1 Öğretmen eğitimi ile ilgili uluslararası projelere sağlanan uluslararası mali desteklerden yararlanma kapasitesini artırmak

Hedef-2 2024 yılı sonuna kadar Fakülte akademik personelinin ürettiği uluslararası proje, SSCI ve SCI kapsamında yer alan yayınların sayısını artırmak.

 

Stratejik Amaç-3

Paydaşlara sunulan hizmetlerin nicelik ve niteliğini artırmak

Hedef-1 2024 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti artırarak hizmet yelpazesini genişletmek

Hedef-2 2024 yılı sonuna kadar paydaşlara sunulan genel idari hizmetlerin nicelik ve niteliğini artırmak


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast