Kalite Birimi – Fakültemiz Temel Politikaları ve Öncelikleri


  • Eğitim, öğretim, araştırma, iş tanımları ve çalışma koşullarına uygun olarak Anabilim dalları ve yönetim birimlerinin fiziksel koşullarını 2023 yılı başındaki durumuna kıyasla; kullanılmakta olan derslik, laboratuvar ve çalışma odalarını gerekli onarım ve düzenlemelerden geçirilerek 2024 yılı sonuna kadar iyileştirmek.
  • Anabilim dallarının öğretim üyesi kadrosunu öğretim programlarındaki derslerin uzmanlık alanlarını karşılayacak şekilde geliştirmek.
  • Fakülte akademik personelinin ürettiği ulusal ve uluslararası projeler ile SSCI ve SCI kapsamında yer alan yayınların sayısını artırmak.
  • Tüm öğretim elemanlarına yönelik öğretim teknikleri ve eğitim teknolojilerindeki gelişmeler konusunda bilgilendirme ve eğitici programlar düzenlemek.
  • Üniversite ve diğer kurumlarla karşılıklı olarak güncel ve akademik konularda ulusal ve uluslararası konferans, panel, seminerler, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlemek.
  • Öğrenci psikolojik danışma ve rehberlik birimini etkin kılarak öğrencilere psiko-sosyal destek sağlamak

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast