Vizyon – Misyon


VİZYON
Eğitim fakültesi öğrenci ve öğretim elemanlarının eğitim ortamlarını (derslik, laboratuvar, atölye ve öğretim elamanları çalışma ofislerinin) iyileştirerek öğretmen eğitimi alanında yürüttüğü eğitim ve araştırma projeleri, sanatsal ve kültürel etkinlikleriyle uluslararası standartları yakalamış, yeni eğitim teknolojilerini izleyen ve üreten, yenilikçi, yaratıcı, etik değerleri gelişmiş, paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği kurabilen, çağdaş anlamda toplumsal dönüşüm sürecinde önderlik rolü üstlenen bir akademik kadro ile ülkemizin ve insanlığın geleceğini biçimlendirecek olan eğitimcileri ve eğitim araştırmacılarını yetiştirmektir.
MİSYON
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, öğretmen eğitimini ve bu alandaki araştırma ve öğretim etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunan birer toplum mühendisleri olacak öğretmenleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
DEĞERLER

– Profesyonellik
– Adalet
– Güvenirlik
– Yardımseverlik
– Sevgi ve saygı
– Toplumsal ve insani sorumluluk
– İşbirliği ve dayanışma
– Tarafsızlık
– Üretkenlik ve Paylaşımcılık
– “Ben” yerine “biz”
– Haklar ve Görevler Dengesi
– Özgür, ama denetimsiz ve başıboş değil
– Yargılayıcı değil, geliştirici olmak
– Akademik ölçütlere ve bilimsel değerlere bağlılık
– Empatik Olmak
– Sebatkârlık
– Herkesin kendisinin değerli olduğunu, ancak bir başkasından önemli olmadığını bilmesi
– Tüm amaç ve değerlerin Atatürk ilkeleri ve laik eğitimle gerçekleşebileceğine inanmak.

Buca Eğitim Fakültesi’nin temel değerleridir


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast