Yazı İşleri


 

  • 09:00 ile 17:00 saatleri arası öğrenciler belgelerini teslim edebilir/alabilirler.
  • Mezun durumundaki öğrencilerimiz “Geçici Mezuniyet Belgesi”ni teslim alırken Nufüs Cüzdanı veya Ehliyetini ibraz etmek zorundadır.
  • “Geçici Mezuniyet Belgesi”ni bir başkası alabilmesi için “Noter’den Vekaletname” getirmesi gerekmektedir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast