Kalite Birimi – FAKÜLTE KOMİSYONLARIMIZ


FAKÜLTE KOMİSYONLARIMIZ

İDARİ BİRİMLER KALİTE KOMİSYONLARI
BEF DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU
E-TWINNING FAALİYET KOMİSYONU
BEF ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAM YENİLEME KOMİSYONU
BEF-MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME KOMİSYONU
BEF KARİYER PLANLAMA KOMİSYONU
BİRİM RİSK YÖNETİM EKİBİ
BEF KALİTE KOMİSYONU
HASSAS GÖREV TESPİT KOMİSYONU
ÇİFT ANADAL KOMİSYONU
FAKÜLTE YAYIN VE PROJE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
BÜLTEN HAZIRLAMA KOMİSYONU
TOPLUMSAL KATKI KOMİSYONU
TAŞINIR MAL İMHA KOMİSYONU
DEMİRBAŞ SAYIM KOMİSYONU
DEMİRBAŞ DÜŞÜM KOMİSYONU
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİ DESTEKLEME KOMİSYONU
BURS KOMİSYONU
BEF BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EYLEM PLANIGELİŞTİRME KOMİSYONU”
BEF ÖĞRETİM PLANLARI İÇERİK İNCELEME KOMİSYONU
BEF DERGİSİ YAYIN KURULU KOMİSYONU
BEF FORMASYON MUAFİYET KOMİSYONU
BEF ARŞİV DİJİTALLEŞTİRME KOMİSYONU
BEF SOSYAL MEDYA (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER) SORUMLUSU
BİRİM STRATEJİK PLAN KOMİSYONU
MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU
MATEMATİK TEKNOLOJİ DERSLİĞİ OLUŞTURMA KOMİSYONU
ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ KOMİSYONU
BEF AKREDİTASYON KOMİSYONU

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast