Davetli Konuşmacılar


Davetli Konuşmacılar

Dr. Kathleen M. Goodyear, A.B.D.

Dr. Olympia Agalianou, Yunanistan

Shirley Salmon, MPhil, Avusturya

Frances Hassett, MA, İrlanda

Polina Samochkina, MA, Polonya

 

Kathleen M. Goodyear PhD, U.S.A.

 

Dr. Goodyear, Lisans Öğrencilerinin Kimliklerinin Sanat Aracılığıyla Keşfi: Öz-Farkındalığın ve Kültürel Duyarlılığın Artırılması başlıklı doktora çalışmasını Ohio Devlet Üniversitesi’nde, kolej ve üniversitede sanat eğitimi disiplinler arası alanında yapmıştır. Öğretim yöntemi lisans öğrencileri arasındaki çeşitlilik ve sosyal adaletin sanat/kültür, tarih ve eleştirel yaklaşım ile eğitimi üzerineyken; araştırmaları lisans düzeyinde sanat temelli kimlik keşfi pedagojisi hakkındadır. Dr. Goodyear, Pensilvanya Clarion Üniversitesi Kütüphanecilik Bilimi yüksek lisansı ile Denver Metropolitan Devlet Koleji Hümanistik, Bireylerarası ve Sanat Psikolojisi lisansına sahiptir.

 

 

Olympia Agalianou PhD, Greece

Atina Ulusal Kapodistriyen Üniversitesi (N.K.U.A.)’nde pedagoji alanında doktora yaptı, Atina Ulusal Kapodistriyen Üniversitesi (N.K.U.A.)’nde beden eğitimi/spor bilimi ve dans eğitimi aldı. Orff-Schulwerk üzerine lisansüstü eğitim tamamladı. Dans terapisi ve sistemik düşünce üzerine çalışmaktadır. 2000 yılından itibaren Yunanistan’da ve diğer ülkelerde hayat boyu eğitim programlarında öğretmenlik yapmaktadır. Ortak yazarlı kitaplarda kitap bölümleri, akademik dergilerde yayımlanmış ve konferanslarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Halen Atina Ulusal Kapodistriyen Üniversitesi (N.K.U.A.)’nde Erken Çocukluk Eğitimi Anabilim Dalında Özel Öğretim Elemanı olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda Makedonya Üniversitesi, Trakya Demokritos Üniversitesi, İyonya Üniversitesi ve Atina Ulusal Kapodistriyen Üniversitesi’nde lisansüstü programlarda müzik ve dans pedagojisi eğitimi vermektedir.

 

Shirley Salmon, M Phil., Austria

Müzik ve eğitim bilimleri okudu, anaokulu ve ilkokul öğretmeni olarak eğitim aldı. 40 yıldır engelsiz ve engelli çocuklarla ve yetişkinlerle farklı bağlamlarda özellikle kaynaştırma gruplarında olmak üzere anaokullarında, okullarda, projelerde, korumalı işyerlerinde (engelli insanları ayrı olarak işe alan organizasyonlar) çalışmaktadır. 1984 – 2019 arasında Orff Enstitüsü, Mozarteum Üniversitesi Salzburg’da “Sosyal Hizmette ve Bütünleştirici Pedagojide Müzik ve Dans” konusunda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Avusturya, Graz’daki öğretmen yetiştirme üniversitelerinde öğretim görevlisidir. Ulusal ve uluslararası dersler vermektedir,  kitaplar, bir DVD ve çok sayıda makale yayınlamıştır. Araştırma alanları: Kapsayıcı müzik eğitimi, (AQR) İlişkinin kalitesinin değerlendirilmesi, Ortak Dikkat.

 

 

Frances Hassett, İrlanda

 

Frances, başlangıç olarak, Londra Üniversitesi, Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’ndan coğrafyacı olarak diploma almıştır. Öğretmen ve psikoterapist olmak üzere eğitimine devam etmiş, uzun yıllar İngiliz hükumeti için çevre müdürü olarak çalışmıştır. Son zamanlarda, Fransa’da yaşamaya ve çalışmaya başlayan Frances, Toulouse, Japonya ve İrlanda’da Çin Tıbbı üzerine eğitim almış ve holistik terapist olmuştur. Sanat Terapisi alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Limerick Üniversitesi’nde zihinsel engelli insanların sanat terapisi ve akıl sağlığı üzerine araştırma yaptığı doktorasına başlamıştır.

 

 

 

Polina Somochkina, Polonya

Somochkina çağdaş bir sanatçı ve İstanbul’da yaşayan bir küratör, sanat yönetmeni ve Istanbul Artist Residency’nin kurucu ortağıdır. Ukrayna Lviv Ulusal Sanat Akademisi’nden sanat restorasyonu alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Lisans derecesi Ivan Trush’un adını taşıyan Lviv Devlet Dekoratif ve Güzel Sanatlar Koleji’nden sanat ve sanat restorasyonu alanındadır. 2015 yılında Polonya Kültür Bakanı tarafından Gaude Polonia Diploması ile ödüllendirildi. Şövale resimlerinin konservasyon ve restorasyon çalışmalarının küratörlüğünü yaptığı Ukrayna’nın Lviv’deki Restorasyon stüdyosu “Studion”da birkaç yıl geçirdikten sonra Türkiye’ye, İstanbul’a taşındı. 2019’dan bu yana İstanbul’da sanat yönetmeni olarak çalıştığı bir sanatçı rezidansı platformunun kurucu ortağıdır. Sanat eserlerinde geleneksel süslemelere dayalı kültürlerarası diyalog temasını araştırmaktadır.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast