ULUSLARARASI SANAT – TASARIM KONFERANSI, PERFORMANS VE SERGİSİ


ULUSLARARASI SANAT – TASARIM KONFERANSI, PERFORMANS VE SERGİSİ

Nisan 14, 2021

Sempozyum Çağrısı

“Sanatın İyileştirici Gücü” Teması Üzerine…

30 bin yaşındaki mağara resimleri insanın sanatı, sihir ve illüzyonlar yaratmak için kullandığının kanıtlarıdır. Bu resimlerdeki vahşi hayvan imgelerinin insanın hayatta kalması ve beslenmesi için tek yol olan avlanma ritüellerinin bir parçası olduğu kabul edilmektedir. Antik Yunan’da sanatın her türünün, arınma ve temizlenme anlamına gelen katharsis amaçlı kullanıldığı bulgular arasındadır. Antik Yunan gibi Mısır’da da halka açık drama tiyatroları ve müzik, toplum üzerinde iyileşme ve rahatlatma etkisi yaratmıştır. Amerika, Afrika ve Avustralya’da, kısaca dünyanın dört bir tarafında, müzik, dans, özel kostümler ve dövme gibi vücut boyaları şifa verme amaçlı olarak Şamanlar tarafından kullanılmaktadır. Orta Asya’da yaşayan Türk boylarının sanatı iyileştirme amaçlı kullanması 6 yüzyıllık bir geçmişe sahiptir ve buradan Orta Doğu’ya, Müslüman dünyasına, Küçük Asya yani Anadolu üzerinden Balkanlar’a geçmiştir. Yine bölgede, Selçuk ve Osmanlı İmparatorluklarına ait hastanelerde, Orta Çağdan itibaren düzenlenen özel bölümlerde sanat bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilmiştir.

Düşünceler ve algısal beceriler insana birçok avantaj ve dezavantaj sağlar. İnsan kolektif (ritüel, dans, ses, imge üretimi, aidiyet duygusu) ve / veya bireysel olarak (psikolojik rahatlama, olumsuz düşünce ve duygulardan kaçınma, kendi başına yapabilecekleri üzerine odaklanma), karşılaştığı güçlükleri iyileştirmek için yine kendi kişisel çabalarıyla farklı yöntemler bulmuştur. Sanatı profesyonel bir iş ve uzmanlık alanı olarak yapan bireylerin yanı sıra, renkleri, biçimleri, fırça vuruşlarını, jestleri, hareketleri, müzik notalarını, enstrümanları, ses ve harfleri karıştırıp düzenleyerek rahatlamayı seçen farklı iş alanlarında çalışan insanlar da vardır. Bir iyileştirme, şifa bulma ve yeniden biçimlendirme yöntemi olarak sanat, tüm farklı disiplinlerle birlikte, küresel ya da yerel ölçekte, toplumu bireylerin içine düştükleri sosyal ikilemlerden uzak tutar, otomatikleşen günlük hayatlarına bir ara verdirerek nefes almalarını sağlar ve en önemlisi de olumsuzu olumluya dönüştürmeleri için bireyleri cesaretlendirir.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen konferansa katılmaya davetlisiniz. Uluslararası Sanat ve Tasarım Konferansı, Performans / Sergisi yaratıcı zihinlerin sosyal, fiziksel ve çevresel iyileşmede sanat ve tasarımın dil ve materyallerini nasıl kullandığını ortaya koymayı hedeflemektedir.

Eser ya da performanslarınızı ve 300 kelimeyi aşmayan kısa özetlerinizi Türkçe ve İngilizce olarak 1 Mart 2021 tarihine kadar iadce@deu.edu.tr adresine gönderiniz. Sunum dilleri İngilizce ya da Türkçe olacaktır. “Sanatın İyileştirici Gücü” temalı katkılarınız kısa, konuya odaklı, bağlamsal ve çözümleyici olmalıdır. Farklı yaklaşımları bir araya getiren sunumunuz, sanat veya tasarım çalışmanız, aşağıdaki alt başlıklarla ilgili olabilir:

 

Konferans Temaları

Güzel Sanatlar

Sanat ve Eğitim

Sanat ve Felsefe

Sanat ve Psikoloji

Sanat ve Sosyoloji

Sanat ve Kültürel Çalışmalar

Sanat Terapisi

Tasarım

Sinema

Fotoğraf

İllüstrasyon

Animasyon

Sanat Tarihi

Müzik Terapisi

Müzik ve Eğitim

Müzik ve Felsefe

Müzik ve Psikoloji

Müzik ve Sosyoloji

Müzik ve Kültürel Çalışmalar

Hareket/Dans Terapisi

Hareket/Dans ve Eğitim

Hareket/Dans ve Felsefe

Hareket/Dans ve Psikoloji

Hareket/Dans ve Sosyoloji

Hareket/Dans ve Kültürel Çalışmalar

 

SERGİ BAŞVURUSU

Sempozyum sergisi online ortamda 15 gün açık kalacaktır.

Sempozyum kapsamında uluslararası ve jürili sergi düzenlenecektir. Sergiye katılacakların eserlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için eser görselini (300dpi çözünürlükte jpeg formatında) ve bilgilerini sempozyum web sayfasında bulunan sergi başvuru formunu doldurarak  iadce@deu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

SERGİ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

Sergi için online son başvuru tarihi: 15.03.2021

Sergiye kabul edilen eserlerin bildirim tarihi: 25.03.2021

Sergileme Tarihi: 14-29 Nisan 2021 (15 Gün)

 

Son gönderim tarihi 15 Mayıs 2021 olan tam metin dili İngilizcedir. 2021 Eylül ayında basılması planlanmaktadır. Davet mektupları 2021 Mart ayı içerisinde gönderilecektir. Tam metin gönderiler, Banu Özevin, Sibel Almelek İşman, Çınla Şeker ve Bahar Soğukkuyu, editörlüğünde, “The Healing Power of Art” başlıklı uluslararası bildiri kitabı yayımlanacaktır.

Katılım ücreti, sözlü bildiri için 200 TL ve sergi/performans için 100 TL’dir. 

Detaylı bilgi için:

https://bef.deu.edu.tr/tr/iadce

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast