ULUSLARARASI SANAT – TASARIM KONFERANSI, PERFORMANS VE SERGİSİ


ULUSLARARASI SANAT – TASARIM KONFERANSI, PERFORMANS VE SERGİSİ

Nisan 14, 2021

Sempozyum Çağrısı

“Sanatın İyileştirici Gücü” Teması Üzerine…

30 bin yaşındaki mağara resimleri insanın sanatı, sihir ve illüzyonlar yaratmak için kullandığının kanıtlarıdır. Bu resimlerdeki vahşi hayvan imgelerinin insanın hayatta kalması ve beslenmesi için tek yol olan avlanma ritüellerinin bir parçası olduğu kabul edilmektedir. Antik Yunan’da sanatın her türünün, arınma ve temizlenme anlamına gelen katharsis amaçlı kullanıldığı bulgular arasındadır. Antik Yunan gibi Mısır’da da halka açık drama tiyatroları ve müzik, toplum üzerinde iyileşme ve rahatlatma etkisi yaratmıştır. Amerika, Afrika ve Avustralya’da, kısaca dünyanın dört bir tarafında, müzik, dans, özel kostümler ve dövme gibi vücut boyaları şifa verme amaçlı olarak Şamanlar tarafından kullanılmaktadır. Orta Asya’da yaşayan Türk boylarının sanatı iyileştirme amaçlı kullanması 6 yüzyıllık bir geçmişe sahiptir ve buradan Orta Doğu’ya, Müslüman dünyasına, Küçük Asya yani Anadolu üzerinden Balkanlar’a geçmiştir. Yine bölgede, Selçuk ve Osmanlı İmparatorluklarına ait hastanelerde, Orta Çağdan itibaren düzenlenen özel bölümlerde sanat bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilmiştir.

Düşünceler ve algısal beceriler insana birçok avantaj ve dezavantaj sağlar. İnsan kolektif (ritüel, dans, ses, imge üretimi, aidiyet duygusu) ve / veya bireysel olarak (psikolojik rahatlama, olumsuz düşünce ve duygulardan kaçınma, kendi başına yapabilecekleri üzerine odaklanma), karşılaştığı güçlükleri iyileştirmek için yine kendi kişisel çabalarıyla farklı yöntemler bulmuştur. Sanatı profesyonel bir iş ve uzmanlık alanı olarak yapan bireylerin yanı sıra, renkleri, biçimleri, fırça vuruşlarını, jestleri, hareketleri, müzik notalarını, enstrümanları, ses ve harfleri karıştırıp düzenleyerek rahatlamayı seçen farklı iş alanlarında çalışan insanlar da vardır. Bir iyileştirme, şifa bulma ve yeniden biçimlendirme yöntemi olarak sanat, tüm farklı disiplinlerle birlikte, küresel ya da yerel ölçekte, toplumu bireylerin içine düştükleri sosyal ikilemlerden uzak tutar, otomatikleşen günlük hayatlarına bir ara verdirerek nefes almalarını sağlar ve en önemlisi de olumsuzu olumluya dönüştürmeleri için bireyleri cesaretlendirir.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen konferansa katılmaya davetlisiniz. Uluslararası Sanat ve Tasarım Konferansı, Performans / Sergisi yaratıcı zihinlerin sosyal, fiziksel ve çevresel iyileşmede sanat ve tasarımın dil ve materyallerini nasıl kullandığını ortaya koymayı hedeflemektedir.

Eser ya da performanslarınızı ve 300 kelimeyi aşmayan kısa özetlerinizi Türkçe ve İngilizce olarak 15 Mart 2021 tarihine kadar iadce@deu.edu.tr adresine gönderiniz. Sunum dilleri İngilizce ya da Türkçe olacaktır. “Sanatın İyileştirici Gücü” temalı katkılarınız kısa, konuya odaklı, bağlamsal ve çözümleyici olmalıdır. Farklı yaklaşımları bir araya getiren sunumunuz, sanat veya tasarım çalışmanız, aşağıdaki alt başlıklarla ilgili olabilir:

 

Konferans Temaları

Güzel Sanatlar

Sanat ve Eğitim

Sanat ve Felsefe

Sanat ve Psikoloji

Sanat ve Sosyoloji

Sanat ve Kültürel Çalışmalar

Sanat Terapisi

Tasarım

Sinema

Fotoğraf

İllüstrasyon

Animasyon

Sanat Tarihi

Müzik Terapisi

Müzik ve Eğitim

Müzik ve Felsefe

Müzik ve Psikoloji

Müzik ve Sosyoloji

Müzik ve Kültürel Çalışmalar

Hareket/Dans Terapisi

Hareket/Dans ve Eğitim

Hareket/Dans ve Felsefe

Hareket/Dans ve Psikoloji

Hareket/Dans ve Sosyoloji

Hareket/Dans ve Kültürel Çalışmalar

 

SERGİ BAŞVURUSU

Sempozyum sergisi online ortamda 15 gün açık kalacaktır.

Sempozyum kapsamında uluslararası ve jürili sergi düzenlenecektir. Sergiye katılacakların eserlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için eser görselini (300dpi çözünürlükte jpeg formatında) ve bilgilerini sempozyum web sayfasında bulunan sergi başvuru formunu doldurarak  iadce@deu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

SERGİ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

Sergi için online son başvuru tarihi: 15.03.2021

Sergiye kabul edilen eserlerin bildirim tarihi: 25.03.2021

Sergileme Tarihi: 14-29 Nisan 2021 (15 Gün)

 

PERFORMANS BAŞVURUSU

Sempozyum kapsamında müzik ve dans alnında uluslararası ve jürili performans gösterimi düzenlenecektir. Performanslar bireysel ve grup biçiminde olabilir. Seçilen performanslar online ortamda 15 gün açık kalacaktır.

Performans gösterimine katılacakların değerlendirmeye alınabilmesi için 10 dakikayı aşmayan eserlerini ve bilgilerini sempozyum web sayfasında bulunan Performans Başvuru Formunu doldurarak iadce@deu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

PERFORMANS İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

Performans için online son başvuru tarihi: 15.03.2021

Performans gösterimi için kabul edilen eserlerin bildirim tarihi: 25.03.2021

Sergileme Tarihi: 14-29 Nisan 2021 (15 Gün)

 

 

Son gönderim tarihi 15 Mayıs 2021 olan tam metin dili İngilizcedir. 2021 Eylül ayında basılması planlanmaktadır. Davet mektupları 2021 Mart ayı içerisinde gönderilecektir. Tam metin gönderiler, Banu Özevin, Sibel Almelek İşman, Çınla Şeker ve Bahar Soğukkuyu, editörlüğünde, “The Healing Power of Art” başlıklı uluslararası bildiri kitabı yayımlanacaktır.

Katılım ücreti, sözlü bildiri için 200 TL ve sergi/performans için 100 TL’dir.

Dinleyici olarak katılmak isteyenler için katılım ücreti 50 TL’dir.

Ödeme

Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dâhil edilmiştir.

-Sempozyuma katılacak her katılımcının kayıt ücreti yatırması zorunludur. Birden fazla katılımcıya ait olan çalışmalarda ise katılım belgesi almak isteyen her yazarın en az bir katılım ücreti yatırması gerekmektedir.

-Bir katılım ücreti ile aynı yazara ait en fazla iki çalışma sunulabilir. İkiden fazla çalışma olması durumunda katılım ücretine ek olarak her bir çalışma için 100 TL ödenmesi gerekmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise tek katılım ücreti ile yalnız bir çalışma sunabilirler.

-Yatırılan katılım ücretlerinin iadesi hiçbir koşulda yapılmayacaktır.

 

 

Katılım ücretine dâhil olan hizmetler

  • Bildiri sunum oturumlarına ve çağrılı konuşmacı oturumlarına çevrim içi katılım sağlanması
  • Elektronik katılım belgesi

 

Ödeme işlemlerinde karışıklık olmaması için;

  • Her katılımcının kendi hesabından katılım ücretini ödemesi,
  • Katılım ücretinin (toplu olarak değil) tek bir kişi için gerçekleştirilmesi,
  • İşlemin “Açıklama” kısmına sunum yapacak kişinin
  • Bildiri katılımcısı ise [Ad Soyad]_ Bildiri_IADCE
  • Performans/Sergi katılımcısı ise [Ad Soyad]_Performans/Sergi_IADCE
  • Dinleyici ise [Ad Soyad]_Dinleyici_IADCE

bilgileri yazılmalıdır.

Dekont Açıklama Kısmı İçin Örnek:
Bildirili Katılımcı Açıklama Kısmına: Esin GÜZEL_Bildiri_IADCE

Performans Katılımcısı Açıklama Kısmına: Esin GÜZEL_Performans_IADCE

Sergi Katılımcısı Açıklama Kısmına: Esin GÜZEL_Sergi_IADCE

Dinleyici Açıklama Kısmına: Esin GÜZEL_Dinleyici_IADCE

 

 

Ödeme Dekontları  iadce@deu.edu.tr adresine e-posta konusu olarak dekont açıklama kısmına yazılan bilgilerin aynısı girilerek gönderilmelidir. 

Karışıklık olmaması için dekonta ya da dekontu gönderdiğiniz epostaya TC KİMLİK numaranızı yazmanız çok önemlidir.

 

Banka Adı

Ziraat Bankası

Şube Adı

9 Eylül Şubesi

IBAN

TR 6000 0100 1506 0679 9887 5047

Alıcı Adı

Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi – Buca Eğitim Fakültesi

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast