Tam Metin Yazım Kuralları


* Tam metin dili İngilizcedir.

* İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde e-kitap olarak basılacağı için imlâ kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

* Hakem değerlendirmeleri sonucunda yayınlanmaya uygun görülen tüm tebliğlere (bildirilere) kabul mektubu verilecektir. 

* Kongremize bizzat katılıp sözlü sunum yapan katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecektir.

* Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

Örnek: Mehmet Dalkılıç

* Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri, unvanları ile birlikte mutlaka belirtilmelidir.

Örnek: Doç. Dr., Xxxx Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Xxxx Bölümü, Ankara

* İngilizce Özet başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)

* Metin içinde kısaltma kullanılması hâlinde, kısaltmanın açık adı ilk atıf yapılan yerde parantez içinde belirtilmelidir.

* Metinde çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte sunulmalı ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

* Çalışma özetlerinde 300 kelime sınırı getirilmiştir. Toplam sayfa sayısı maksimum 10 olmalıdır. Tam metnin fontu Calibri olarak belirlenmiştir.

* Metin içerisinde kaynaklara atıfta bulunulmalıdır.

* Bildiride kullanılan şekil, tablo vs. için metin içerisinde atıfta bulunulmalıdır. 

* Bildiri Çalışmaları Microsoft Word (.doc veya .docx) formatında, hazırlanacaktır.

* Değerlendirme sürecinin aksamaması için belirtilen teslim tarihinin aşılmaması ve çalışmaların detaylı olarak açıklanan yazım-format kurallarına uygun olarak hazırlanması önem arz etmektedir.

* Tüm görsel malzemelerin içerik/telif hakları yazarların sorumluluğundadır. ​

* Bildiri metni doc veya docx formatında, tek bir dosya şeklinde hazırlanmalıdır. Pdf veya başka formatlarda gönderim yapılmamalıdır. 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast